Summētā darba laika gadījumā darbinieka nostrādātās stundas katru mēnesi var atšķirties, un bieži vien darbiniekam atbilstoši grafikam ir jāstrādā  nakts laikā (nakts darbs), kā arī svētkos, un daudz biežāk nekā citos darba veidos var rasties virsstundu darbs. Kā šādā gadījumā aprēķināt vidējo izpeļņu? Vai jāņem vērā stundas vai dienas vidējā izpeļņa?