Daudzi skolēni vasaras brīvlaikā cenšas sameklēt darbu un nopelnīt naudiņu. No cik gadiem viņi drīkst strādāt? Cik stundu dienā drīkst strādāt? Kādi ir minimālie ienākumi? Kādus darbus viņi drīkst veikt? Sniegšu atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem par skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos.