Lai pilnveidotu darba laika plānošanas, uzskaites un tā izmantošanas kontroles procesus, darba devējiem tiek ieteikts Darba laika kalendārs 2014.gadam, ko var uzskatīt par metodisko materiālu. Kalendārs palīdzēs darba devējiem veikt darbinieku darba un atpūtas laika plānošanu, maiņu un summētā darba laika grafiku izstrādāšanu un darbinieku faktiski nostrādātā darba laika uzskaiti, kā arī iekšējo kontroli šajos jautājumos.