Kā ierasts, gada nogalē Saeima un Ministru kabinets vairākos normatīvajos aktos veic izmaiņas, kas stāsies spēkā ar nākamo gadu. Darba devējiem savlaicīgi ar šīm izmaiņām ir jāiepazīstas, lai varētu labāk plānot darbu un racionālāk izmantot pieejamos finanšu un darbaspēka resursus. Un, lai atvieglotu darba devēju darbu, piedāvājam jauno Darba laika kalendāru 2016.gadam.