Lai atvieglotu dažādu speciālistu, tostarp grāmatvežu, darbu, piedāvājam Darba laika kalendāru 2018.gadam, kuru var uzskatīt par metodisko materiālu.

Darba laika kalendārs ir izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem – pamatā Darba likumam (DL).

Kalendārs darba devējiem palīdzēs veikt šādus procesus:

  • plānot darbinieku darba un atpūtas laiku;
  • izstrādāt maiņu un summētā darba laika grafiku;
  • uzskaitīt darbinieku darba laiku (tostarp nostrādātās virsstundas, svētku stundas u.c.);
  • veikt iekšējo kontroli par darba laika racionālu izmantošanu.

Kalendāram paredzēts plašs pielietojums, un tas noderēs dažādu profesiju pārstāvjiem: struktūrvienību vadītājiem, meistariem, brigadieriem, grāmatvežiem, personāla vadības speciālistiem, iekšējiem auditoriem, t.i., visiem vadītājiem un speciālistiem, kas plāno, uzskaita un kontrolē darbinieku darba laika izlietošanu. Kalendāru var izmantot visi darba devēji neatkarīgi no pārvaldāmā īpašuma formas, darbības jomas un tiesiskā statusa. Turklāt grāmatvežiem tas noderēs tarifa likmju, darba samaksas un vidējās izpeļņas aprēķināšanai.