Lai darbinieku darbu padarītu produktīvāku, veicot dažādus uzlabojumus darba vietās, var automatizēt vai mehanizēt procesus, ieviest jaudīgākas un modernākas datora programmas u.tml. Kā viens no rīkiem, kas atvieglos dažādu speciālistu, tai skaitā, grāmatvežu, darbu, darba devējiem tiek ieteikts jaunais darba laika kalendārs 2020.gadam, kuru var uzskatīt par metodisko materiālu.