Šajā publikācijā centīšos atbildēt uz aktuālākajiem un biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz darba laika organizāciju un apmaksu uzņēmumā atbilstoši Darba likuma normām (normālais darba laiks, nepilnais darba laiks, nakts darbs, virsstundu darbs, maiņu darbs un summētais darba laiks), kā arī sniegt šo darba laika veidu praktiskās pielietošanas risinājumus.