No Valsts darba inspekcijas saņemts aizrādījums par darba laika formulējumu darba līgumā, norādot, ka Darba likumā nav pieļauts nepilns summētais darba laiks. Kā pareizi noteikt darba laiku darba līgumā, ja dienu skaits nedēļā un stundu skaits dienā ir mainīgs, jānodrošina trīs maiņas dienā un visām maiņām nav iespējams nodrošināt astoņu stundu darba laiku? Kā darba līgumā formulēt darba laiku dažādos gadījumos?