Darbinieki strādā pēc grafika – katru dienu darba stundu skaits ir dažāds, bet ne vairāk kā 7 stundas dienā, taču kādu dienu var būt noteiktas arī 0 stundas. Kopumā mēnesī var būt 120 stundas vai arī 30 stundas. Alga tiek aprēķināta pēc stundu tarifa likmes. Kā darba līgumā pareizi noteikt darba laiku?