Man ir jautājums par summēto darba laiku un virsstundām. Darba likumā (DL) noteikts, ka virsstundu darbs nevar pārsniegt 144 stundas 4 mēnešu periodā. Vai šis 4 mēnešu periods ir fiksēts, piemēram, janvāris līdz aprīlis, maijs līdz augusts, vai arī janvāris līdz aprīlis, februāris līdz maijs un tā pa mēnesim slīdoši uz priekšu? Esam valsts iestāde, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (Atlīdzības likums) 14.panta 9.daļā arī noteikts, ka summētā darba laika atskaites periods ir 4 mēneši.