Darbiniekam darba līgumā tiek noteikts summētais darba laiks saskaņā ar grafiku. Pārskata periods ir 1 mēnesis. Darba alga tiek noteikta kā mēnešalga (piemēram, 350 EUR mēnesī). Darbinieks tiek nodarbināts ražošanas procesā, kur ikdienā nostrādātās stundas atkarīgas no pasūtījuma, līdz ar to ir ļoti grūti noteikt vienas dienas vai nedēļas darba stundu apjomu. Vai darba līgumā obligāti jānosaka vienas dienas vai vienas nedēļas darba stundu apjoms? Vai šādā veidā nodarbinātam darbiniekiem var noteikt mēnešalgu? Vai tomēr jānosaka stundas tarifa likme?