Kādu līgumu slēgt ar personu, ja darba devējs nevar tai noteikt garantēto minimālo darba slodzi? Proti, darba devējam nepieciešams papildu betonvedēja mašīnas šoferis tikai periodiem, kad ir liela apjoma pasūtījumi. Darba devējs nevar garantēt noteiktu darba apjomu un līdz ar to arī samaksu saskaņā ar Darba likumu (DL), jo darba slodze atkarīga no pasūtījumiem. Pastāv iespēja, ka papildu šoferim nebūs darba pat vairākus mēnešus pēc kārtas. Tāpat nebūtu korekti slēgt uzņēmuma līgumu, jo automašīna ir darba devēja īpašums. Kā likumīgi noformēt šādas darba attiecības?