Ikvienam strādājošajam ir svarīgi saprast, kas Darba likuma (DL) izpratnē ir uzskatāms par daba laiku, un attiecīgi par kādu laiku darbinieks var sagaidīt samaksu no darba devēja. No precīzas darba laika uzskaites tiešā mērā ir atkarīgs darbiniekam izmaksājamās algas apmērs. Tāpat ir gadījumi, kad nostrādāto stundu skaits var dot tiesības saņemt piemaksu par virsstundām un papildu brīvdienas. Visbeidzot precīza darba laika uzskaite ir būtiska arī darba devējam - tā palīdz plānot izmaksas un nodrošināties pret liekiem sarežģījumiem strīdos ar darbiniekiem vai valsts pārvaldes iestādēm. Publikācijā aplūkosim ne tikai to, kas uzskatāms par darba laiku un kā to uzskaitīt, bet arī aplūkosim piemērus no Eiropas Savienības (ES) un ASV tiesu prakses.