Latvijas uzņēmumam ir sadarbības līgums ar Dānijas uzņēmumu par informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumiem. Latvijas uzņēmuma darbinieks regulāri - katru nedēļu uz 3 dienām - brauc uz Dāniju. Vai darbiniekam jānoformē komandējums, darba brauciens vai nosūtījums?