Lai palīdzētu dažādu profesiju pārstāvjiem plānot, uzskaitīt un kontrolēt darbinieku darba laiku atbilstoši Darba likuma prasībām, piedāvājam darba laika kalendāru 2022. gadam. Grāmatvežiem kalendārs palīdzēs darba samaksas un vidējās izpeļņas aprēķināšanai.