Daudzos uzņēmumos darba līgumos tiek noteikts summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi, lai nerastos pārpratumi, ja darbinieks ir atnācis, piemēram, 9:00 un aizgājis 18:00, nevis atnācis 8:00 un aizgājis 17:00. Darba laika uzskaites tabulā tik un tā tiek atzīmētas 8 darba stundas neatkarīgi no darba laika. Darba inspekcijai esot viedoklis, ka jābūt papildu darba grafikam, kurā norādīts darba laiks katrai dienai konkrēti, piemēram, Anna strādā 8:30  - 17:30, Pēteris - 11:00 - 19:00. Taču bieži darba specifika ir tāda, ka daļai darbinieku ir nekonkrēts darba laiks, kuru nav iespējams paredzēt.