Attālinātā darba jautājumi bija aktuāli jau pirms Covid-19 krīzes, kas to tikai pastiprināja, strauji palielinoties attālināti strādājošo darbinieku skaitam. Līdz ar aktualizējušies arī jautājumi par attālinātā darba tiesiskajiem aspektiem un darbinieku izdevumu kompensēšanu. Šobrīd sagatavotas izmaiņas divos likumos – Darba likumā un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.