Uzņēmumā daļai darbinieku noteikts summētais darba laiks un no 2017.gada oktobra ieviests 2 mēnešu pārskata periods. Tādējādi virsstundas darbiniekiem aprēķina pārskata perioda beigās, kas ir konkrētajā gadījumā ir novembra beigas. Kā noteikt virsstundas, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības pirms pārskata perioda beigām, piemēram, 10.novembrī? Vai šajā gadījumā kā pārskata periods jāpiemēro laiks no 1.oktobra līdz 10.novembrim un attiecīgi visas darba stundas, kas pārsniedz 240 stundas, jāuzskata par virsstundām?