Darba laika uzskaites jautājumus reglamentē Darba likums (DL). Darba devēja pienākums ir precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas un virsstundas, tajā skaitā nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas (DL 137. pants).