Uzņēmums iepērk lietotos apģērbus un pārstrādā tehniskajās lupatās, un ražošanā darbiniekiem ir gabaldarba izcenojums: cik nopelni - tik saņem. Vai obligāti ir jāuzrāda darba stundas un jāpiemaksā līdz minimālajai algai? Ja nav jāuzrāda stundas, tad kā lai iesniedz sociālo maksājumu atskaiti Valsts ieņēmumu dienestam? Kā gabaldarba apmaksu pareizi atspoguļot darba līgumā?