Vai brīvprātīgais darbs kaut kādā veidā ir jāuzskaita (stundās vai citās mērvienībās)?