Ja cilvēks A strādāja cita cilvēka B vietā (cilvēkam B - slimības lapa) un pildīja savus pienākumus, mēneša baigās summējot darbu, ir nostrādāts virs mēneša normas (februārī – 160 stundas, bet faktiski – 176 stundas), vai šīs 16 stundas (176 - 160 =16) skaitās virsstundas?