Darbinieks, kuram noteikts summētais darba laiks ar vismaz 32 darba stundām nedēļā, tiek nosūtīts komandējumā uz ārvalstīm. Komandējuma laikā ietilpst arī svētdiena, kas tiek pavadīta ceļā, lai nokļūtu uz paredzēto tikšanos pirmdienas rītā. Tādā pašā komandējumā tiek nosūtīts arī darbinieks ar normālo darba laiku (5 darba dienas un 40 stundas nedēļā). Vai abiem darbiniekiem pēc atgriešanās no komandējuma ir jāparedz brīva diena, kompensējot svētdienu?