Darbiniekam noteikts summētais darba laiks ar uzskaites periodu 3 mēneši. Uzskaites periodā no aprīļa līdz jūnijam nostrādāta 521 stunda (darba dienās pēc darba laika uzskaites kalendāra ir 470 stundas). Tātad nostrādāta 51 virsstunda. Darbiniekam samaksāta minimālā stundas tarifa likme par nostrādātajām stundām, prēmija, kā arī piemaksa par virsstundām. Vai darbiniekam būtu vēl jāpiemaksā par to, ka nostrādātas visas stundas, bet, tā kā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, neskaitot prēmiju un samaksu par virsstundu darbu, nesanāk minimālā mēneša darba alga? Vai prēmija un piemaksas ir jāņem vērā, nosakot, vai darbinieka alga sasniedz minimālo mēneša darba algu?