Virsstundu darba regulējums vēl arvien rada daudz neskaidrību, un nereti darba devēji, paši to neapzinoties, pārkāpj skaidri noteiktas normatīvo aktu prasības. Problēmas rada arī tā sauktajā "gaidīšanas režīmā" esošo darbinieku darba laika uzskaite un apmaksa, jo tiesību normās tā nav skaidri regulēta.