Šobrīd personāla dokumentu sastāvs Latvijā netiek stingri reglamentēts, tāpēc daudz kas ir pašu uzņēmēju rokās. Lielā mērā pašiem iespējams noteikt, kādi dokumenti par darbiniekiem ir vai nav jāsagatavo un cik ilgu laiku tie jāglabā. Tiesa, visticamāk, tuvākajā nākotnē tam visam tiks uzlikti "groži".

Pašlaik Arhīvu likuma (AL) 4.panta 4.daļā noteikts, ka dokumentus par personas darba vai dienesta gaitu un izglītojamās personas, tajā skaitā studējošā, lietas glabā 75 gadus. No 2018.gada šo normu plānots izslēgt – Saeimā ir iesniegti attiecīgi grozījumi AL. Ar grozījumiem AL plānots papildināt ar jaunu 5.1pantu "Personas dokumentu glabāšanas termiņi", savukārt Ministru kabinetam (MK) noteikts pienākums līdz 01.09.2017. sagatavot un izdot atbilstošus noteikumus.