Personām, kuras veic saimniecisko darbību, ir noteikts obligāts pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, un par katru taksācijas gadu tas ir izdarāms laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Iepriekšējā publikācijā detalizēti aplūkojām gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu saimnieciskās darbības veicējiem, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, šoreiz – ieteikumi, kas jāņem vērā divkāršā ieraksta veicējiem.