Sākot ar 2018.gadu zemnieku saimniecība bija plānojusi brīvprātīgi kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā. Ievadot un salīdzinot datus 2018.gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā “Ienākumi no saimnieciskās darbības” un D31 pielikumā “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”, rodas liela apliekamā ienākuma starpība, un līdz ar to arī aprēķinātais nodoklis atšķiras gandrīz par 10 000 eiro. Kādēļ veidojas tik atšķirīgs apliekamais ienākums? Vai, kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai netiek aplikti ar nodokli, bet, kārtojot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, tiek aplikti ar nodokli?