Personai ir zemnieku saimniecība (ZS), kuras pamatdarbība ir graudkopība. ZS ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja. Persona ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja (pašnodarbināta persona), grāmatvedību kārto vienkāršā ierakstu sistēmā. 2018.gadā tika izrakstīti rēķini (PVN pavadzīmes, kas attiecīgi tika deklarētas konkrētajā pārskata periodā) par pārdotajiem graudiem, bet nauda par rēķiniem ZS norēķinu kontā ienāca tikai 2019.gadā. Pēc būtības 2018.gadā izrakstītās pavadzīmes ir par 2018.gada ražu, un arī 2018.gada izdevumi ir attiecināmi uz šiem ieņēmumiem. Kā šos ieņēmumus pareizi uzrādīt, gatavojot gada ienākumu deklarāciju? Vai tomēr jāievēro kases princips, un tie būs 2019.gada ieņēmumi?