Nodarbinot darbiniekus, arī pašnodarbinātajam ir jāmaksā nodokļi, tai skaitā algas nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Kas ir algas nodoklis?

Algas nodoklis ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sastāvdaļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN ) 1.pants). Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 23% (2017.gads) apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma (likuma par IIN 15.panta 2.daļa).

Ar algas nodokli apliekamais mēneša ienākums pamatdarba vietā (vietā, kur iesniegta nodokļa grāmatiņa) ir starpība starp kalendārā mēneša ienākumu un mēneša neapliekamā minimuma, likuma par IIN 10.panta 2.daļā noteikto attaisnoto izdevumu un likuma 13.panta 1.daļā noteikto atvieglojumu summu. Papildu darba vietā tas ir kalendārā mēneša ienākums, no kura atskaitīta likuma par IIN 10.panta 2.daļā noteiktā attaisnoto izdevumu summa (likuma par IIN 17.panta 3.daļa).