Turpinot tēmu par saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumiem un izdevumiem, apskatīsim, kas ir ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi.

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 11.panta 4.daļā ir noteikts, ka ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos netiek ieskaitīti izdevumi, kas atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 5.pantam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 556 "Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.556) 45. - 47.punktam, nav uzskatāmi par tādiem izdevumiem, kas ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību.