Tā kā dažkārt profesionālam grāmatvedim jākārto dažādu saimnieciskās darbības formu un nodokļu maksātāju statusu grāmatvedība, tad, cerams, ka zemāk publicētajā tabulā sagatavotais materiāls palīdzēs saprast galvenās atšķirības starp iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja un mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja žurnālu.