Pašnodarbinātā persona, kas veic lauksaimniecisko darbību un citus saimnieciskās darbības veidus, 2019. gada martā iegādājās automašīnu par 12 000 eiro (2000 eiro – paša ieguldījums, 10 000 eiro – bankas kredīts uz 7 gadiem). Persona veic ikmēneša kredīta maksājumus un procentus par kredītu. Automašīna tiek izmantota arī personīgām vajadzībām (50%). Kā šo darījumu atspoguļot grāmatvedībā un kā veikt tālāko uzskaiti?