Automašīnas reģistrācijas apliecībā vieglajai automašīnai tās īpašnieks un turētājs ir divas dažādas personas (privātpersonas). Turētājs ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un automašīna tiek izmantota gan saimnieciskajai darbībai, gan privāti. Kādi dokumenti jānoformē, lai turētājs varētu uz saimnieciskās darbības izdevumiem norakstīt izdevumus par degvielu (uzskaitei netiek sagatavotas ceļazīmes ), remontu, tehnisko apskati, jo turētājs apmaksā visus automašīnas lietošanas un uzturēšanas izdevumus. Automašīnas noma ir bez atlīdzības. Kā ir ar uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli?