Tā kā pastāv vairāki autotransporta veidi un to izmantošanas iespējas, piemēram, personīgo automobili iespējams izmantot gan personiskām, gan darba vajadzībām, tad nereti rodas arī dažāda veida izdevumi, kas saistīti ar autotransporta izmantošanu. Kādi izdevumi rodas un kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam?

Personīgā automobiļa ekspluatācijas izdevumi

Automobiļa ekspluatācijas (tajā skaitā degvielas) izmaksu attiecināšanu uz saimnieciskās darbības izdevumiem nosaka, ņemot vērā vairākus kritērijus:  

  • personīgais vai finanšu nomā saņemts vieglais automobilis;
  • personīgais vai finanšu nomā saņemts automobilis;
  • reprezentatīvais vieglais automobilis;
  • nomātais vai patapinātais automobilis;
  • automobilis tiek lietots uz darba attiecību pamata.