Algojot darbiniekus, darba devējam ir jāsniedz vairāki ziņojumi, tostarp ziņas par darba ņēmējiem, ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts riska nodevu, kā arī ziņojumi par algas nodokli.

Ziņas par darba ņēmējiem

Ir vairākas būtiskas nianses, kas jāzina darba devējam, ievērojot Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi Nr.827).

Darba devējs, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs un jaunuzņēmums, par personām, kuras uzsāk darbu, ne vēlāk kā 1 dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā 1 stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ziņas par darba ņēmējiem (MK noteikumu Nr.827 8.1.apakšpunkts).