Saimnieciskās darbības veicēji darījumus var veikt gan, izmantojot bezskaidrās naudas norēķinus, gan arī ar skaidro naudu. Kas jāievēro, veicot skaidrās naudas darījumus, kā tos reģistrēt Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā (Saimnieciskās darbības žurnāls) un kādi ierobežojumi jāievēro šādos darījumos – par to šajā publikācijā.

Turpmāk aplūkotie noteikumi par skaidrās naudas darījumiem ir piemērojami personām, kas veic saimniecisko darbību - individuālo darbu veicējiem, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem revidentiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, prakses ārstiem, prakses farmaceitiem, prakses veterinārārstiem, prakses optometristiem, citām fiziskām personām, kuras reģistrējušās kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājas, kā arī individuālajiem komersantiem (IK) – un ir reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jeb pašnodarbinātajiem.