Ar katriem jauniem grozījumiem, kas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, vienkāršā grāmatvedība kļūst arvien sarežģītāka. Un arvien vairāk ir situāciju, kurās nav skaidrs, kā pareizi darījums būtu atspoguļojams.