Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi jeb katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas tā mantas stāvoklī. Šī uzskaite jāveic attiecīgajos grāmatvedības reģistros. Pašnodarbinātām personām galvenais un daudziem, iespējams, vienīgais grāmatvedības reģistrs ir saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas žurnāls, kurā tiek reģistrēti visi ar saimniecisko darbību saistītie saņemtie un veiktie maksājumi. 

Ar 17.07.2013. ir spēkā izmaiņas, kas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem nosaka atšķirīgu žurnālu lietošanu. Iepriekšējā rakstā "Ierakstu veikšana saimnieciskās darbības žurnālā" apskatījām kopīgās žurnālu aizpildīšanas prasības, šoreiz runāsim par IIN maksātāju ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.