Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem grāmatvedības uzskaitē ir jāievēro likuma ''Par grāmatvedību'', likuma ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli'' (likums par IIN), kā arī attiecīgu Ministru kabineta (MK) noteikumu prasības. Aprēķinot IIN no saimnieciskās darbības, ir svarīgi savlaicīgi iekļaut apliekamajā ienākumā visas summas. Šobrīd praktiski visi saimnieciskās darbības gaitā saņemtie atbalsta maksājumi tiek aplikti ar IIN, bet ir atsevišķas likuma par IIN normas, kas atļauj tos apliekamajā ienākumā iekļaut pakāpeniski.