28.07.2017. Saeima apstiprināja likumu paketi, ar ko no 01.01.2018. tiks ieviestas būtiskas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā. Tās ietekmēs arī fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas.

Ierobežo izdevumus

Svarīgas izmaiņas – no 01.01.2018. saimnieciskās darbības veicēji būs tiesīgi atskaitīt saimnieciskās darbības izmaksas tikai 80% apjomā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izņemot izdevumus par darba algu un citus mazāk būtiskus izdevumus, ko varēs atskaitīt pilnā apmērā. Tas noteikts likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 11.panta 3.1daļā:

  • "Ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem."