Saimnieciskās darbības veicējs (SDV) ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs un no līzinga kompānijas nomā vieglo automobili. Vai SDV var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos daļu no nomas maksājuma par šo automašīnu?