MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 ''Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju'' (MK noteikumi Nr.585) 8.1 punkts paredz: Attaisnojuma dokumentam, kas sagatavots saistībā ar skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izlietojumu vai darbinieka izdevumu atlīdzināšanu, pievieno attiecīgos naudas izdevumus apliecinošos dokumentus. Saņemto kases čeku vai citu dokumentu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām (turpmāk – kases čeks), var izmantot par naudas izdevumus apliecinošu dokumentu šādos gadījumos: [..]. Jautājums ir par vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem, kuri saņemtos attaisnojuma dokumentus reģistrē saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, negatavojot avansa norēķinu. Vai tas nozīmē, ka vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem arī ir obligāti jāgatavo avansa norēķins, lai tas būtu kā attaisnojuma dokuments, kuram tiek pievienoti naudas izdevumus apliecinošie dokumenti – piemēram, kases aparāta čeki bez pārdevēja paraksta?