Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) biroja vajadzībām no fiziskas personas patapina nekustamo īpašumu. Līgumā ir atrunāts, ka patapinājuma ņēmējam ir jāsedz nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un komunālie maksājumi. Rēķinos ir fiziskās personas rekvizīti. Kā SIA šos izdevumus var iekļaut grāmatvedībā? Vai fiziskajai personai ir jāizraksta rēķins SIA, vai arī izdevumus var iekļaut izmaksās, pamatojoties uz līgumu?