Pašnodarbinātā persona no privātas personas tirgū nopērk vieglo automašīnu Eiropas Savienības teritorijā. Nekādi dokumenti netiek izsniegti. Automašīna tiks izmantota arī darba vajadzībām. Kā noteikt automašīnas vērtību, lai varētu iegrāmatot un lai varētu aprēķināt amortizāciju?