Vai dīkstāves pabalsts ir jāatspoguļo saimnieciskas darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā? Kurā kolonnā to norādīt? Kā vēlāk šīs summas atspoguļot gada ienākumu deklarācijā?