Vēlos zināt, kā pareizi rīkoties! Pašnodarbinātā persona – manikīre, nomā telpas savai saimnieciskajai darbībai. Tajās pašās telpās viņa iznomā darba vietas divām frizierēm, un tagad ir arī solārijs. Ieņēmumi tiek reģistrēti kases aparātā. Jautājums – kā reģistrēt ieņēmumus žurnālā? Vai žurnālā jāreģistrē katrs čeks, vai arī var dienas beigās ar vienu ierakstu reģistrēt visu kopējo summu sadalītu (atšifrētu) pa ieņēmumu veidiem – manikīra pakalpojumi, solārijs, krēmi, ieņēmumi no telpu nomas?