Esmu reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs un grāmatvedību kārtoju vienkāršā ieraksta sistēmā. Vēlējos uzzināt, kā sagatavot aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, kā arī atbildēt uz aktiem, ja summas negrāmatoju ne debetā, ne kredītā. Šobrīd ir parādījušies daži debitori, ar kuriem vēlētos šos aktus par summām saskaņot.