Saimnieciskās darbības veicējs nodarbojas ar būvniecību. Viņš iegādājas zemi un uz tās būvē mājas, izmantojot dažādu uzņēmumu, kas veic projektu izstrādi un būvniecību, pakalpojumus. Māju celtniecība, protams, netiks pabeigta vienā gadā. Vai šos izdevumus, kārtojot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, var uzskaitīt kontā "Nepabeigtu celtniecības objektu  izmaksas" un iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos tajos gados, kad gatavie objekti tiks pārdoti? Ja visi saimnieciskās darbības izdevumi uzskaitīti kalendārajā gadā, kad izdevumi veikti un ieņēmumu vēl nav, jo objekti nav pabeigti, piemērojot ierobežojumu 80% no saņemtajiem ieņēmumiem, izdevumu kalendāra gadā nebūs.