Saimnieciskās darbības veicējs, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai privāto telefonu, telefona un interneta pieslēgumu, kā arī izmanto vienu sava dzīvokļa istabu kā darba kabinetu. Kādā apmērā šos izdevumus var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos, un kādi attaisnojuma dokumenti jāsagatavo papildus saņemtajiem rēķiniem?